แอพฯ ติดตามงาน (iOS)

[efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
truelancer1
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
truelancer2
[/efscolumn]
[/efsrow]

[efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
truelancer3
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
truelancer4
[/efscolumn]
[/efsrow]

Truelancer
หากต้องการจ้างฟรีแลนซ์เพื่อช่วยทำงานเฉพาะทาง แต่ไม่รู้จะหาผู้ช่วยมืออาชีพได้ที่ไหน แอพพลิเคชั่น Truelancer จะช่วยคุณหาฟรีแลนซ์ที่มีความสามารถเฉพาะทางในแต่ละด้าน แบ่งหมวดหมู่ตามประเภทงานต่างๆ มีระบบฟิลเตอร์ค้นหาฟรีแลนซ์ได้จากเรทราคาการทำงาน และความสามารถในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ฟรีแลนซ์ที่ตรงใจมากที่สุด มีรายละเอียดความสามารถของฟรีแลนซ์แต่ละคน พร้อมเรทติ้งผู้ที่เคยจ้างงานให้คะแนน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟรีแลนซ์ที่คุณเลือกจะไม่ทิ้งงานอย่างแน่นอน

Free App
ขนาด  23.1 MB
ระบบ  iOS 8.1 ขึ้นไป
ค้นหาชื่อ truelancer

[efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
atwork1
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
atwork2
[/efscolumn]
[/efsrow][efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
atwork3
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
atwork4
[/efscolumn]
[/efsrow]

atWork
เครื่องมือในการช่วยคำนวณเวลาการทำงานของฟรีแลนซ์ พร้อมคำนวณค่าแรงในแต่ละชั่วโมง เพียงแค่ใส่ช่วงวันและเวลาที่ทำงาน แอพพลิเคชั่นจะคำนวณค่าแรงที่ได้ในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แบ่งรายได้ตามแต่ละโปรเจ็กต์งาน สามารถกำหนดงานที่ต้องทำในแต่ละวัน และดูรายละเอียดความคืบหน้าในแต่ละงานได้ หรือจะเลือกดูภาพรวมงานที่แล้วเสร็จและงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ช่วยให้ฟรีแลนซ์จัดการงานต่างๆ ได้อย่างทันเวลา มีระบบแบ็คอัพข้อมูลไปยัง iCloud ช่วยให้ฟรีแลนซ์ใช้งานแอพพลิเคชั่นได้จากหลากหลายอุปกรณ์อีกด้วย

Free App
ขนาด  2.91 MB
ระบบ  iOS 8.2 ขึ้นไป
ค้นหาชื่อ atwork

[efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
hourstracker1
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
hourstracker2
[/efscolumn]
[/efsrow][efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
hourstracker3
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
hourstracker4
[/efscolumn]
[/efsrow]

Hourstracker
ตัวช่วยในการจัดสรรเวลาการทำงานในแต่ละโปรเจ็กต์ แบ่งเวลาทำงานหรือช่วงพักเพื่อคำนวณรายได้ที่จะได้รับ โดยเลือกดูรายได้ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้จากชั่วโมงการทำงานของคุณ เลือก Job Location เพื่อกำหนดสถานที่ทำงานของคุณ แอพพลิเคชั่นจะจับเวลาทันทีเมื่ออยู่ใน Location ที่ได้เลือกไว้ และยังสร้าง
แท็กประเภทของงาน เช่น งานที่จ่ายเงินแล้ว งานที่กำลังวางบิล
เพื่อเลือกดูเฉพาะงานที่ต้องการค้นหาได้

Free App
ขนาด  11.3 MB
ระบบ  iOS 8.0 ขึ้นไป
ค้นหาชื่อ Hourstracker

[efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
timelogger1
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
timelogger2
[/efscolumn]
[/efsrow][efsrow]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
timelogger3
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”6″ md=”6″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
timelogger4
[/efscolumn]
[/efsrow]

Timelogger
ผู้ช่วยของฟรีแลนซ์ในการจัดตารางเวลาการทำงานในแต่ละโครงการให้เป็นระบบ สามารถใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น iPhone, iPad, Apple Watch ตั้งเวลาการทำงานและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาทำงานในแต่ละสัปดาห์ได้ สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายช่วงเวลาและคำนวณค่าแรงในแต่ละชั่วโมง เพื่อคิดต้นทุนของแต่ละโครงการ มีวิทเจ็ตแสดงหน้าจอเพื่อดูรายละเอียดงานที่ต้องทำในแต่ละวัน สามารถใส่โน้ตเพิ่มรายละเอียดของแต่ละช่วงเวลาได้ และยังเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อดูข้อมูลการทำงานจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

Free App
ขนาด  44.6 MB
ระบบ  iOS 8.0 ขึ้นไป
ค้นหาชื่อ Timelogger