Facebook เปิดศูนย์บริการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งออนไลน์

01

นอกจากปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนที่ต้องคอยแก้ไขแล้ว การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ก็ถือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรจะต้องใส่ใจและเรียนรู้วิธีที่จะรับมือในยามที่ลูกเกิดพลาดพลั้งอย่างเหมาะสม ซึ่ง Facebook เอง ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลที่คนทั่วโลกต่างใช้งาน จึงได้ริเริ่มที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กนั่นเอง

Facebook Parents Portal คือชื่อของบริการล่าสุด ที่มุ่งเป้าเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ เมื่อถูกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานของการสมัครใช้งาน Facebook วิธีการใช้ รวมถึงข้อควรปฏิบัติไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นฝ่ายถูกแกล้งหรือเป็นฝ่ายที่ไปแกล้งผู้อื่น ซึ่งที่มาของแหล่งเนื้อหาทั้งหมดจะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาเยาวชนโดยเฉพาะ โดยตัวอย่างคำแนะนำ เช่น ให้ผู้ปกครองตั้งใจฟังเรื่องที่ลูกเล่า อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินปัญหา ช่วยให้คำแนะนำลูกโดยเสนอตัวเลือกหลายทาง ถ้าเกิดสถานการณ์รุนแรง เช่น มีคนอื่นมาใช้วิธีการข่มขู่บนโลกออนไลน์ ให้รีบดำเนินการทันทีโดยคุยกับครูหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงสามารถใช้ระบบแจ้งเตือนเนื้อหาที่คุกคามได้  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมรายการติดต่อของผู้ปกครองที่ประสบปัญหาเดียวกันได้อีกด้วย

ถือเป็นอีกหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่ถูกต้อง และจัดว่าเป็นทิศทางอันดีที่ทางผู้ให้บริการอย่าง Facebook เริ่มได้ใส่ใจเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไปในอนาคต