100Skills ศูนย์รวมความรู้ ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์

อภิวัฒน์ รัตนจตุพร และ ศุภยศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ ทีมผู้บริหารเว็บไซต์ 100skills.com

อภิวัฒน์ รัตนจตุพร และ ศุภยศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ ทีมผู้บริหารเว็บไซต์ 100skills.com

ปัจจุบันโลกก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ทำให้การพัฒนาด้านการศึกษารุดหน้าก้าวไกลตามไปด้วย โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมายมหาศาล ส่งผลให้การเรียนออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสามารถเรียนรู้ในวันและเวลาใดก็ได้ตามใจผู้เรียน ซึ่งจากทิศทางของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้วยแนวคิดที่อยากพัฒนาด้านการศึกษาจนเกิดเป็นแพลตฟอร์มทางการศึกษารูปแบบใหม่ ในชื่อ “100 Skills” หรือ www.100skills.com โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์
อภิวัฒน์ รัตนจตุพร หนึ่งในทีมผู้บริหารเว็บไซต์ 100skills.com กล่าวว่า การศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ซึ่งปัจจุบันการศึกษาของไทยยังไม่ครอบคลุมและเน้นเนื้อหาด้านวิชาการมากเกินไป ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรรวมไปถึงระดับประเทศ

show2

ด้วยเหตุนี้ 100Skills บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษาได้เล็งเห็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศ เปิดแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 20 องค์กร พัฒนาหลักสูตรทักษะความรู้ให้มีความหลากหลาย และมีความเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต หรือพัฒนาธุรกิจอย่างมีระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

“ผมมองภาคการศึกษาของประเทศไทยจากประชากรศาสตร์ ซึ่งมีคนเข้าสู่ระบบการศึกษาน้อยลงจากอัตราการเกิดที่ลดลง อีกทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลเปิดรับมากขึ้น แต่จำนวนที่เปิดรับมากกว่าจำนวนที่เข้าสมัครเรียน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเอกชนเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งระบบการศึกษาไทยนับจากนี้ไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก และด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าคอร์สที่เป็นหลักสูตรใหม่ๆ รวมถึงคอร์สออนไลน์จะมีผู้คนหันมาเรียนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ” อภิวัฒน์ กล่าว

show3เสริมทักษะผู้เรียนทั้ง 9 ด้าน ต่อยอดความรู้ สามารถทำได้จริง
ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบการศึกษา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ร่วมกับองค์กรพาร์ตเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีให้ผู้บริโภคเลือกเรียนผ่านทักษะทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ การเงินลงทุน SMEs และ Startup การตลาด ภาษา ไอที ศิลปะการออกแบบและดนตรี พัฒนาตนเอง และด้านไลฟ์สไตล์ โดยสามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งมีฟังก์ชั่นที่ช่วยสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้เข้าใจยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อเรียนจบมีการประเมินผลการเรียนที่น่าเชื่อถือ และออกใบรับรองประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นการยืนยันและนำไปใช้ในการต่อยอดการทำงานได้อีกด้วย

“เราทำการวิจัยตลาด และดูความต้องการของคน หลังจากนั้นหาบุคคลที่มีความถนัดเฉพาะด้านคิดหลักสูตรขึ้นมา ซึ่งคอร์สเรียนสามารถรองรับบุคคลที่อยากเสริมทักษะได้ทุกระดับ ไม่ใช่แค่เรียนได้ความรู้แต่ต้องสามารถทำได้จริง เชื่อว่าในอนาคตตลาดแรงงาน จะวัดกันในแง่ขององค์ความรู้เฉพาะด้านที่มีและความรู้รอบตัวมากขึ้น” อภิวัฒน์ กล่าวเสริม

show4นอกจากนี้ ยังเปิดคอร์สเรียนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ในการต่อยอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มาจากการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากผู้นำองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจ

ฉบับที่ 212 เดือนสิงหาคม

วิธีสร้างธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพ

หากใครต้องการค้นหาแนวทางในชีวิต ภายในเว็บไซต์ยังมีหมวดหมู่พิเศษสำหรับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ที่จะช่วยให้รู้จักตนเองในการหาเส้นทางอาชีพ และช่วยในการตัดสินใจผ่านระบบแนะแนว (Drive Your Passion) โดยมีการอธิบายเส้นทางการศึกษา การเปลี่ยนอาชีพ หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะวิชานั้นๆ ซึ่งตอบโจทย์นักศึกษาที่ต้องการหาทักษะใหม่ๆ วัยทำงานที่อยากจะพัฒนาศักยภาพ และบุคคลที่อยากเปลี่ยนทิศทางอาชีพ

show5มีทั้งเรียนฟรี และมีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าเพิ่ม 500 คอร์ส ภายใน 3ปี
ทั้งนี้ คอร์สเรียนออนไลน์มีทั้งแบบเรียนฟรี และมีค่าใช้จ่าย โดยแบ่งสัดส่วนให้อยู่ที่อย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเรียนฟรีจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้งานจริงเรียนรู้ก่อนการตัดสินใจซื้อ สำหรับคอร์สที่เสียค่าใช้จ่ายนั้นราคาต่อคอร์สจะเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 บาทเป็นต้นไป

แม้ว่า100Skills จะอยู่ในช่วงเริ่มเข้าสู่ตลาดประมาณ 6 เดือนแล้ว แต่นับว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนว่าภายในปลายปีจะต้องมี Backlog หลักสูตรกว่า 100 คอร์ส และตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะมีคอร์สการเรียนมากกว่า 500 คอร์ส ที่สามารถพัฒนาทักษะให้ผู้บริโภคได้รอบด้าน ส่วนจำนวนผู้เรียนจะต้องแตะหลักหมื่นจากปัจจุบันอยู่ที่หลักพันคน  อีกทั้งยังขยายพาร์ตเนอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยรวมทั้งขยายไปยังตลาดอาเซียน

ถือได้ว่าการศึกษาแบบออนไลน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ในการเพิ่มทักษะและศักยภาพของคนไทยให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในยุคดิจิทัล และยังเป็นส่วนช่วยพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้สามารถสร้างบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศอีกด้วย